0

Sửa Chữa Điện Thoại Nokia

Thay Màn Hình Nokia 5.1
Giá: 1,090,000₫
Thay Pin Nokia 1320
Giá: 390,000₫
Thay Màn Hình Nokia 6
Giá: 1,290,000₫
Thay Màn Hình Nokia 6.1
Giá: 1,290,000₫
Thay Màn Hình Nokia 7.2
Giá: 1,690,000₫
Thay Màn Hình Nokia 8.1
Giá: 1,490,000₫
Thay Màn Hình Nokia 7 Plus
Giá: 1,690,000₫
Thay Màn Hình Nokia 640
Giá: 1,290,000₫
Thay Màn Hình Nokia 5
Giá: 1,090,000₫
Thay Màn Hình Nokia 540
Giá: 890,000₫
Thay Pin Nokia 3.1 Plus
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 5.1
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 640
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 6.1
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 7.2
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 730 Dual
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 8.1
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 7 Plus
Giá: 390,000₫
Thay Pin Nokia 540
Giá: 390,000₫
Thay Vỏ Nokia X6
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia N1
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia 8.1
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia 8
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia 730 Dual
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia 7.2
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia 7 Plus
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia 640
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Nokia 6.1
Giá: 590,000₫