Bảng Giá Màn Hình iPad

Bảng Giá Màn Hình iPad

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình iPad Air 2/ iPad 6 (đen)2,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Air 2/ iPad 6 (trắng)2,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 4 (đen)1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 4 (trắng)1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 51,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 10.5"/ A1701/ A1709 (đen)3,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 10.5"/ A1701/ A1709 (trắng)3,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (đen)5,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (trắng)5,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 9.7"/ A1673/ A1674/ A1675 (đen)2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 9.7"/ A1673/ A1674/ A1675 (trắng)2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad 1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad 2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad 3/4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad 51,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 2/ Mini 31,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Cảm Ứng iPad690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Cảm Ứng iPad 1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn hình iPad 3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn hình iPad 41,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad 9.7 20182,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Air1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Air 11,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn hình iPad Air 22,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 31,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 41,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad New 20172,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 10.5 inch3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 12.9 Inch4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 9.7 Inch2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%