Bảng Giá Pin Điện Thoại Oppo

Bảng Giá Pin Điện Thoại Oppo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Oppo A1290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A37290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A37/ Neo 9/ BLP615290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A39290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A39/ Neo 9S/ BLP619290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A3s290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A53w290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A59/ A53/ F1S/ BLP601290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A59S290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A71 2017290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A71 2018290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A73290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A75290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A77290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A79290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A83290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A83 Pro290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo A83/ BLP649290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP539/ X909/ Find 5 (phiên bản cũ)290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP539/ X909/ Find 5 (phiên bản mới)290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP553/ U707 Find Way S290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP563/ R827/ Find 5 mini290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP565/ R831/ R2001290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP567/ R829/ R1290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP569/ X9006/ X9007/ Find 7a290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP573/ N1 mini290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP577/ Mirror 5/ A51w/ R3290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP595/ R7 lite290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP605/ Neo 7/ A33/F1290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLP609/ R9/ F1 Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo BLT029/ R821/ R1001/ R815290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F1 Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F1s 2016290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F1s 2017290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F3290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F3 Lite290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F3 Lite/ A57/ R9S/ BLP621290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F3 Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F3 Plus/ BLP623290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F3/ F5/ F5 Youth/ A71/ BLP631290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F5290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F5 Youth290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F7290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F7 Youth290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F7/ BLP661290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo F9290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Find 7A290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Find X290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Joy 3/ BLP589/ A11/ R3001/ R3007/ Mirror 3290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo N1/ BLP557290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo N3290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo N5206290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo N5206/ N3/ BLP581290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Neo 5290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Neo 5/ A31/ BLP593290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Neo 7290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Neo 7s290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Neo 9290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R1290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R11290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R11 Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R11S290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R11S Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R15290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R1C Dark290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R3290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R5290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R5/ BLP579290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R7290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R7 plus/ BLP599290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R7s290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R7S/ BLP603290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R803/ R805/ BLT027290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R819/ Find Mirror/ BLP551290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R9 Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo R9S Pro290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo Realme 1290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Oppo X907/ Finder/ BLP533290.00006-12 ThángGiảm 3-20%