Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Xiaomi

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Xiaomi

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Xiaomi 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Hongmi (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Hongmi 1S (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Hongmi 2 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 1S (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 2 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 2A (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 2S (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 3 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 3 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4C (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4C (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4i (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4i (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4S (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4S (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4S (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 High (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 Pro (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5C (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5C (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5C (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S Plus (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S Plus (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 Plus (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 Plus (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 8 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 8 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A2/ Mi 6X (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A2/ Mi 6X (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max 2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max 2 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max 2 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max Prime (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2S (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 3 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Plus (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Pro (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Pro (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Pad 2 (đen)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Pad 3 (đen)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi MI-ONE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 1S (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2 Prime (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2A (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2A Prime490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2S (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S Prime (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3X (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Prime (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Pro (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Pro (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4A (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4A (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4A (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4X (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4X (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5A (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5A (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6 Pro (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Mi HM 1SW490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 Prime (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 Pro (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note Prime (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Pro (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi S2/ Y2 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi S2/ Y2 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Black Shark390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4i390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 2 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi PocophOne F1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi X6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 3 Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5 Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5A Prime490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 1S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3s490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S Prime490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6 Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Mi 5 Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 Prime490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 6 Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note Prime490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Redmi 4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi S2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%