Doanh nghiệp có "Văn" mà chưa có "Hóa"?

Doanh nghiệp có "Văn" mà chưa có "Hóa"?

 

Câu chuyện đang diễn ra tại khá nhiều doanh nghiệp mà đôi khi chính Lãnh đạo Doanh nghiệp cũng chưa nhận ra được điều này.

Để kiểm chứng điều này, chúng ta chỉ cần làm một cuộc khảo sát nội bộ với ba cấp nhân sự: quản lý cấp cao, cấp trung và nhân viên.

Nếu kết quả, ba nhóm nhân sự này nói về văn hóa Công ty khác nhau, thậm chí trong mỗi nhóm cũng nói khác nhau và khác với những gì ghi trong văn bản quy định về văn hóa mà Lãnh đạo đã từng ban hành thì chắc chắn rằng Doanh nghiệp chỉ đang có "Văn" mà chưa có "Hóa". Nghĩa là Lãnh đạo Công ty chỉ viết ra những điều mình muốn về văn hóa Doanh nghiệp , mà chưa giảng giải về ý nghĩa để đội ngũ hiểu đúng và hành động đúng theo tinh thần ấy.

Dưới đây là 6 vấn đề về văn hóa doanh nghiệp cần khắc phục:

  1. Hệ tư tưởng xây dựng thiếu đồng nhất

  2. Nội dung Văn hóa Doanh nghiệp chưa được soạn thảo thành Sổ tay

  3. Phần lớn nhân viên chưa được đọc, chưa được xem, chưa được hiểu và chưa được ứng dụng

  4. Có truyền nhưng không thông (Truyền thông văn hóa chưa hiệu quả)

  5. Đội ngũ chưa hiểu đúng về văn hóa doanh nghiệp để làm theo

  6. Thiếu phương pháp đánh giá tuân thủ văn hóa doanh nghiệp

Để văn hóa hình thành rõ nét, không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận nhân sự mà phải bắt đầu từ Lãnh đạo doanh nghiệp.

Làm sao cho hiệu quả, để hệ tư tưởng của Lãnh đạo chuyển hóa thành hành động của từng cán bộ nhân viên là bài toán khó. Tuy nhiên sẽ rất đơn giản nếu doanh nghiệp triển khai theo đúng phương pháp, đúng hướng ngay từ đầu.

(Trích từ Sức mạnh tăng trưởng - Tác giả: David Tan Nguyen)

Yêu cầu tư vấn
Xem thêm
bình luận trên bài viết “Doanh nghiệp có "Văn" mà chưa có "Hóa"?

Viết bình luậnBài viết liên quan