ảng Giá Pin Điện Thoại Xiaomi

ảng Giá Pin Điện Thoại Xiaomi

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Xiaomi Black Shark290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM10/ Xiaomi Mi 1S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM20/ Xiaomi Mi 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM21/ Xiaomi Mi Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM22/ Xiaomi Mi 5/ Redmi 4X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM31/ Xiaomi Mi 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM34/ Xiaomi Mi Note Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM35/ Xiaomi Mi 4C190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM36/ Xiaomi Mi 5S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM37/ Xiaomi Mi 5S Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM38/ Xiaomi Mi 4S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM39/ Xiaomi Mi 6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM40/ Xiaomi Redmi 2A/ Xiaomi 2A190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM41/ Xiaomi Redmi 1S/ Redmi Note 1S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM42/ Xiaomi Redmi Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM46/ Xiaomi Redmi Note 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM47/ Xiaomi Redmi 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM49/ Xiaomi Mi Max190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM4A / Xiaomi Redmi Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM4C/ Xiaomi Mi Mix190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BM50/ Xiaomi Mi Max 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN30/ Xiaomi Redmi 4A190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN31/ Xiaomi Mi A1/ Mi 5X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN34/ Xiaomi Redmi 5A190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN35/ Xiaomi Redmi 5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN40/ Xiaomi Redmi 4 Pro/ Redmi 4 Prime190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN41/ Xiaomi Redmi Note 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN42/ Xiaomi Redmi 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN43/ Xiaomi Redmi Note 4X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi BN44/ Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 4i190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 5 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 5S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 5S Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 5X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 6X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi 8190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi A1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi A2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Mix 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Mix 2S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Note 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Note 2 Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Note 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Note Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Note Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Pad 2/ BM61190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi Pocophone F1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi X6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi MI4/ BM32190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi MI4I/ BM33190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Mi5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Note 3 Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Note 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Note 5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Note 5 Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Note 5A190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Note 5A Prime190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 1S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 2/ BM44190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 2A190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 3s190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 3S Prime190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 4X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 5 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi 6 Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Mi 5 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 2 Prime190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 2/ BM45190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 3 Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 4X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 5 Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 5A190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note 6 Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Note Prime190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi Redmi 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Xiaomi Redmi S2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%