Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN90,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V460,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN370,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 300E5PS60,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN70,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US130,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US50,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 2140,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E350,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E420,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 6210,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E480,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E390,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G300,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E170,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 9250,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP915S3G430,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP915S3GI90,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J280,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 PLUS440,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G410,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI340,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940Z5LE100,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP270E4E150,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP270E5E420,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP270E5GI320,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP270E5JI320,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP270E5U490,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP270E5V110,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP275E5E480,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP470R5E330,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP540U4E280,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP680Z5E390,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U3E260,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP870Z5GE460,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP880Z5E470,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US150,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP930X2K240,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP930X5J380,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP930X5JI110,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940X5JI370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 3190,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US180,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US470,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US330,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G450,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US210,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG PRO170,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US50,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI70,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG XE303C12440,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513130,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510410,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500480,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG N120420,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG N145190,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG N145-JP01RS480,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Uy Tín220,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG N148320,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG N148 PLUS170,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG N150410,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG N150-HAV1US100,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG N150-JA0250,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG N210230,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG N210 PLUS80,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG N220350,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG N220 PLUS140,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG N220-JA02250,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG N220-JP01NL450,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG N310240,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG N510430,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NB30460,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NC108460,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NC110480,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NC110-A01US70,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK120,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK350,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NC208150,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NC210100,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG N110400,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-NB30170,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-NB30P170,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-NC10230,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-NC20120,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-NF210380,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NF21060,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01130,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02450,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01450,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Gía Rẻ130,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 5240,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02340,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03450,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04230,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07390,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08460,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05250,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06220,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07320,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06200,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01210,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02370,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03320,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04340,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06420,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X0790,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X0890,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09450,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 7 SPIN70,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U3L50,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US160,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U3M230,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US460,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U5L150,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US430,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U5M80,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US290,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US200,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS470,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01480,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03460,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04440,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06150,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08220,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09120,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A70,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B130,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01410,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02200,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-K0390,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04360,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05270,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07240,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01260,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02140,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04140,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP910S3L370,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US450,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US490,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US150,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US450,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US320,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 PRO300,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940X3M400,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US280,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940X5M490,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US70,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US300,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940Z5L100,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US70,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 SERIES290,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L240,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 900X3L-K01380,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US470,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US380,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG M410,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01420,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K0280,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US280,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US270,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US240,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-P460I70,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-P480460,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-P560E270,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-P560I150,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-P580130,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q310I240,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q320E50,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q430350,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q430E50,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q430H170,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q530120,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX410440,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX411H350,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX411I330,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R430I50,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R440I500,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R480I230,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R519180,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R52290,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R530420,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R530CE290,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R540E330,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R540I60,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R580E320,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R580I420,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R610270,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R620E120,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R730C470,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R780E300,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R780VE420,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC510E210,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC51280,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC512I80,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RF510E90,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RF511490,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RF710E450,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RF711320,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV510I420,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV511I240,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV515I110,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV520I250,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV711I320,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV720I80,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-SF310260,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-SF410230,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-SF411I120,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-SF510180,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-X360130,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-X460160,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-X460I410,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US410,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US500,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US470,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP R431160,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E4A150,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E4C330,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V410,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E4Z230,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN210,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN360,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E5AI110,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E5C360,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E5KJ370,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E5M300,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E5PS100,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300E7A290,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300U1A270,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300V4A230,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN350,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN100,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300V5A150,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP300V5AI380,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP305E5A310,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP305E7A330,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP305E7AI390,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP305U1A490,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP305V5A330,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP305V5AI370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP350E5C380,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP350E7C430,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-350U2B420,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP350U2Y280,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP350V5C260,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP355E5C170,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP355E7C150,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP355V5C170,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP365E5C210,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP470R4E490,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500E5A330,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500P4A410,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500P4C60,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R3M450,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R4K500,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R5H190,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R5L330,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R5LA210,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500R5M360,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP500V5C390,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP530E5M360,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP530U3B340,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP530U3C110,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP530U4B260,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP530U4C110,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN460,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP535U4C440,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP550P5C60,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP550P7C450,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700G7A470,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700G7C370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700Z3A380,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-700Z3A480,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700Z3AH440,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700Z3CH50,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700Z4A270,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700Z5A70,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700Z5AH250,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP700Z5B480,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN80,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN120,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP780Z5E250,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP800G5H500,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP800G5M270,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3A330,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3B270,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3C420,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3D420,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3E100,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN70,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3F370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3G260,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US280,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X3N130,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X4B200,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X4C490,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X4D270,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5L110,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5LI190,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP900X5N170,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP905S3GI180,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE370,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q310330,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN140,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN320,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN110,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-Q430450,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX411390,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX412170,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE240,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE60,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-QX511250,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439110,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN320,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN330,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN380,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN190,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN180,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN360,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN50,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN370,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN210,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN230,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN200,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN60,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R439E70,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US110,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC408170,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN360,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN230,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC418450,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN490,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN400,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV409210,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN110,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN410,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN110,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN150,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN390,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN200,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV509340,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN450,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN340,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN100,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-RV520340,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NP-S3510430,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-300V4A450,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-300V5A360,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B210,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B440,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG NT37090,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-900X3A270,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M360,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M160,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S50,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-RC520210,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D110,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D100,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D240,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J220,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J300,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J240,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG NT-SF311500,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG P430100,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG P460270,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG P480210,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG P530180,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG P560140,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG P580460,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG PV510360,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG Q320360,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG Q428280,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG Q428-DS02280,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG Q428E130,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG Q430E280,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG Q430H460,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG Q430-JU01180,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG QX311320,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG QX411H90,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG QX412170,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG R409 Uy Tín140,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG R428430,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG R429430,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG R430430,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG R439460,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG R439-DA0450,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG R440420,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG R467360,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG R48060,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG R510310,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG R51990,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG R522170,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG R530340,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG R538230,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG R540340,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG R580350,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG R610220,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG R620270,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG R720270,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG R730480,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG R780460,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG RC410330,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RC41870,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418440,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-A01VN120,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-A02VN370,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-A04VN480,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-A05VN80,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-A05VN400,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-S05VN200,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-S07VN290,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-S08VN70,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-S08VN320,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RC418-S09VN440,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RC510120,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG RC51280,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RF510100,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG RF710130,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RF710420,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG RF711400,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RF712230,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RV408370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RV408-A01VN200,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG RV409-S01VN450,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG RV411350,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG RV411-A01IN170,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG RV509400,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN460,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG RV515150,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RV520370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RV711280,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG RV720290,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG SENS Q45160,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN250,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US120,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG SF310170,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG SF410210,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG SF410-S02VN190,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG SF410-S02VN200,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG SF410-S03VN370,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG SF411480,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG SF510250,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG SF510-S02DE210,000BH 9 Tháng
Laptop SAMSUNG X10380,000BH 3 Tháng
Laptop SAMSUNG X120270,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG X360160,000BH 12 Tháng
Laptop SAMSUNG X460300,000BH 6 Tháng
Laptop SAMSUNG XE500250,000BH 12 Tháng
Laptop SASMUNG NP-Q320300,000BH 6 Tháng
Laptop SASMUNG NP-Q530490,000BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp cần giao kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đưa linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện