Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Laptop TOSHIBA A660400,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA C50460,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA C55T120,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA C640390,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA C650450,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA DYNABOOK340,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA E20580,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA E45T350,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA E45T-A4200420,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA L10T450,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA L500330,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA L510380,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA L630100,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA L635280,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA L640170,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA L645430,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA L645460,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA L650220,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA L655390,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA L67060,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA L735380,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA M780470,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA M900310,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA MINI NB205470,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA P105430,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A520270,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA P55T310,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA P870340,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T380,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PS463A340,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PS562A320,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PS566A110,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PS569A450,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA PS56HA300,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA PS56MA260,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PS57HA490,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSA50A80,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA PSBY3A90,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSC09A280,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSC0MA490,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSK01A330,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSK05A270,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLB1A150,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLB9A390,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLGXA370,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLQ1A80,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLS1A490,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLS4A70,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLSAA380,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLW9A170,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSLWTA180,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA PSMD1A90,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSMD9A180,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSPC5A80,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSPCDA320,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSSERA470,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSSESA100,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSSG0A310,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSSG2A90,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA PST1BA430,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PST3BA220,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSU5RA480,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSU5XA370,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSU6SA490,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA PSU6VA410,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSU83A160,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PSU8DA480,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PSU9CA410,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA PT15AA250,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA PT15BA450,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA PU143A170,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811410,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298180,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA R600260,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA R700190,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T360,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B120,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA S500110,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLIE L305320,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A10350,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A100400,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A105480,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A135220,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A20090,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A203370,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A205100,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A210100,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A215310,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A300320,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A305420,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A55490,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A660130,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A665240,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE A8360,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE B40320,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C40200,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C50220,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C55430,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C600250,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C640240,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C645410,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C645120,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C650500,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C650160,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C655390,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C800210,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C840350,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE C850120,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE E105210,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE E20080,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE E205180,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE E305340,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L200210,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L202300,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L203400,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L205210,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L300490,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L310270,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L35350,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L355300,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L40260,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L455220,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L50440,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L500500,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L510310,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L60060,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L630320,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L630400,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L63550,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L635290,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L640180,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L645220,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L650500,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L65060,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L655200,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L670430,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L670380,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L700170,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L730220,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L73580,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L74070,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L745500,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L750290,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L755130,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L770290,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L775110,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L830330,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L840340,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L850150,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L95560,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370110,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M10170,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M100240,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M115150,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M135370,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M135320,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M200110,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M205300,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M210200,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M216300,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M300120,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M305420,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M35130,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M40230,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M505430,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M600270,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M65450,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M70410,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M780200,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M800140,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M840360,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M9230,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE M900300,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200150,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205460,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305140,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500210,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE NB50070,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE P100460,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W60,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE P500190,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE P505220,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T360,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200120,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE R500200,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE R600300,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE R700240,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE S100490,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE S500370,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE S500130,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE T110230,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE T130100,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE T135430,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE T230120,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE T230410,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE T310240,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE T315460,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100180,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE U200180,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE U205290,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE U305450,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE U405460,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE U500500,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE U505220,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE U840290,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE X300490,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE X500130,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE X505460,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE Z83060,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930380,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA T11080,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA U40T100,000BH 6 Tháng
Laptop TOSHIBA U500380,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA U505490,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA U505-S2012150,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA U845T340,000BH 3 Tháng
Laptop TOSHIBA U925T150,000BH 9 Tháng
Laptop TOSHIBA X505380,000BH 12 Tháng
Laptop TOSHIBA Z830270,000BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện