Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Gateway EC19C1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway ID47H02U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway ID47H10V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway ID49C07U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway ID57H03H890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV47H03C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV47H11V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV47H12V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV47H16V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV49C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV49C08V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV50A16U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV57H05V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV57H07V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV57H26U690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV5905V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV5929U790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV59C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV59C11V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV59C19V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV7901U690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Gateway NV7923U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%