Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard All In One Acer Aspire AC24                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire AZ3 715 UR52                 1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire C22 860 UR11                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire PW.SHMP2.002                 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire Touch                 1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire U27 880 UR13                 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire Z24 880 UR13                 1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire Z3 605                 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Aspire Z3 715 UR61                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer AZ5771                 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Veriton VZ4640G                 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Veriton VZ4820G                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Veriton Z4640G                 1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Acer Veriton Z4820G                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%