Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard All In One HP 23                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP 24                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP EliteOne 1000 G1                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP EliteOne 800                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP EliteOne 800 G3                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Envy 23                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Envy 27                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Envy Curved 34                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Omni 220                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 20                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 23                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 24                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 24 A210                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 24 X025XT                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 24 X035QE                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 27 A210T                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 27 A230                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 27 A240SE                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 27 R025XT                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 27 R035ST                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pavilion 27 R045QE                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pro 4300                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Pro One 600 G1                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP ProOne 400 G1                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP Proone 400 G3                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 420T                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 520 1140D                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 520 2500S                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 520 2600S                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 600 1155                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 610                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 620 1170                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One HP TouchSmart 620 1188D                 3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%