Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard All In One Lenovo A740                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo B340                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C320                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C340                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C355                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C360                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C40-30                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C440                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C470                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C50-30                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo C560                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Horizon 2S                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B40-30                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre C360                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre C40                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre M90z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre 510                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre 510S                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre 520S                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre 910                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre A700                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre A720                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B320                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B340                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B520E                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B540                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B540P                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B550                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre B750                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre C40-30                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre C470                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre C50-30                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Idea Centre Y910                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo S500Z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre E63z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre Edge 72Z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre M700Z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre M73Z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre M800Z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre M810Z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre M910Z                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Think Centre X1                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Lenovo Yoga Home 900 27                 3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%