Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard All In One MSI AG220 2PE                 1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI AG240 2PE                 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI AG270 2PC                 1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI AG270 2PE                 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI AG270 2QC                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI AG270 2QE                 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI AG270 2QL                 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI AG2712A                 1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Gaming 24 6QD                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Gaming 24 6QE                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Gaming 24GE 2QE                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Gaming 27 6QE                 1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 20 6M                 1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 20E 6NC                 1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 20E 7NC                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 20EX 7M                 1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 22E 6M                 1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 22E 6NC                 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 22E 7M                 1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 22E 7NC                 1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 24 6M                 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Pro 24 7NC                 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Wind Top AE2280                 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Wind Top AE2420                 1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Wind Top AG2712                 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One MSI Wind Top AP2000                 1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%