Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Asus

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 2 5.0" / ZE500CL/ Z00D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 2 5.5" / ZE550ML/ Z008D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 2 Go/ ZB500KG/ X00BD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0"290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5"290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 3/ ZC552KL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 3/ ZC552KL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4.5/ A450CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone 4/ A400/ T00L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone C/ ZC451CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Go 4.5"/ X009DA/ ZB450KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB452KG/ X014D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Go 5.0"/ ZC500TG/ Z00VD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL/ X007D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Go/ ZB500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (glod)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%