Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Vivo

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Vivo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo E1 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo E1 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo E3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo E3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo E5 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo E5 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S11 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S11 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S12 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S12 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S6 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S6 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S7 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S7 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S9 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo S9 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V1 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V1 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V1 Max (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V1 Max (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V3 Max (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V3 Max (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V5 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V5 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V5S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V5S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V9 Youth (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo V9 Youth (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X1 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X1 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X1S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X1S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X20 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X20 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X20 Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X20 Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X21 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X21 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X21I (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X21I (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3F (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3F (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3V (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X3V (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max F (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max F (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max V (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Max V (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Pro (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5 Pro (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5F (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5F (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5M (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5M (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5V (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X5V (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X6 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X6 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X6S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X6S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X6S Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X6S Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X7 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X7 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X9 Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X9 Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X9S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X9S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X9S Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo X9S Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 3S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 3S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 5 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 5 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 5 Elite (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 5 Elite (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 5S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 5S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 6 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 6 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 7 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xplay 7 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xshot (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Xshot (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y1 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y1 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y11 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y11 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y13 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y13 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y15 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y15 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y17 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y17 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y18L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y18L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y19t (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y19t (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y20 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y20 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y21 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y21 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y22 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y22 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y22iL (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y22iL (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y22L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y22L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y23L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y23L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y25 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y25 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y27 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y27 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y27L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y27L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y28L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y28L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y29L (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y29L (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y31 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y31 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y31A (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y31A (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y33 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y33 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y35 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y35 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y35A (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y35A (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y37 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y37 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y3t (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y3t (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y51 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y51 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y51e (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y51e (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y53 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y53 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y53 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y55l (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y55l (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y55S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y55S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y622 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y622 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y627 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y627 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y65 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y65 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y66 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y66 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y67 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y67 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y69 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y69 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y83 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y83 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y927 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y927 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y937 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Y937 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Z1 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Vivo Z1 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%