MODELGIÁ BÁO KHÁCH HÀNG
ipod touch gen 71,500,000đ 
ipod touch gen 61,500,000đ 
ipod touch gen 51,000,000đ 
ipod touch gen 41,000,000đ 
ipod touch gen 3700,000đ