Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A201090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A208T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A21890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A22890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A23890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A26990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A27890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A29890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A316i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A31890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A31990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A32690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A32890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A33590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A33690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A33990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A36090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A36890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A36990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A37690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A378T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A38090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A38590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A38890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A39090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A39690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A398T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A5000 mobile90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A52690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A52990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A53690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A56090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A58690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A59090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A60+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A6000/ A6010/ K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A62890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A630T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A65690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A656/ A76690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A66090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A6600 Plus/ A6600a4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A67090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A67890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A68E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A68090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A69090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A69690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A69890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A70690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A78590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A78890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A85890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A85990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A88990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe C2/ K10a4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K5 Plus / A6020a4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K6 Note/ K53A4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K8 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K8 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K900/ Ideaphone90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K910/ Vibe Z90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K920/ Viber Z2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P1m/ P1MA4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P5090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P61290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P62990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P7090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P700/ P700i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Phab PB1-750M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Phab Plus PB1-770M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Phab 2/ PB2-650M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S1 Lite/ S1LA4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe S3i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S500090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S56090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S58090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S600090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S65090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S66090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S66890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S68090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S86890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S87090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S88990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S89090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S89890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S960/ S968/ Vibe X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenove Yoga 2 83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo ZUK Z1/ Z122190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Z2 Plus/ Z213290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A6000 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A628T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A660090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A700 Turbo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A770090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A81690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A850 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A850+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K3 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K320T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K4 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K5 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K5 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K5 Play90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K6 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K8 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K8 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K910L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Moto G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Moto G5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P7090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P700i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo P9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Phab 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo RocStar90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S58090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Sisley90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe K5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe P1A4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe P1m90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe SHot90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe X2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe Z90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe Z2 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Vibe Z2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Z2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Z9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo ZUK Edge90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo ZUK Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%