Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop HP 1000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 13 U108TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 AC141TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 AC148TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 AC149TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 AC180TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 AL116TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 BS007NG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 R220TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 14 R221TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 AC009TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 AC140TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 AC151TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 AC606TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 AC665TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 AY526TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 AY538TU 1AC62PA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 BS103NG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 BS767TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 D069WM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 D102TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 DA0050TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 DA0055TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 Notebook PC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 15 R012TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 348 G3 1FW38PT290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elite X2 1011 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elite X2 1012 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elite X2 1013 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elite X2 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 1020290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 1030 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 1030 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 1040 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 1040 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 1050 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 720 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 725 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 740 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 745 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 755 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 800 Series G5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 820 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 830 G5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 840 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 840 G5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 850 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook 850 G5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook X360 1030290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Elitebook X360 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 13 AC605TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 13 AD158TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 13 AH0027TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 13 D029TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 13 D049TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 15 AE130TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 15 K211TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy 17 AE143NG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy Touchsmart 14 K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy Touchsmart 17J290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy Ultrabook 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy X2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Envy X360 M6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 14 R200290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 15 BA000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 15 BS 600290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 15 D100290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 15 G000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 15 R200290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 1B00290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 240 G6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 242 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 245 G6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 248 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 250 G6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 348 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 350 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Notebook 355 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Omen 15 AX250WM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Omen 15T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Omen 17T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Omen X 17 AP0XX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 14 AB165TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 14 AB167TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 14 AL009TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 14 COFFECE LAKE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 14 R041TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 15 AB223TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 15 AB253TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 15 AU123CL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion 15 CC117TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion TOUCH I5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion X360 11 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion X360 11 AD104TU 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion X360 13 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion X360 BA063TU 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Paviliion X360 U100 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Pro X2 410 G1 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Pro X2 612 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 11 EE G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 400 Series G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 430290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 430 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 430 G5 3KX72ES290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 440 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 440 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 445 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 450 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 450 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 450 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 455 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 645 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 650 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook 655 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook X360 11 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Probook X360 440 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Sleekbook 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 3100490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 4100490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 AF033490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 Pro 13 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 Pro X360 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 V020TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre 13 XT 13 2200490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre X2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre X360 13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre X360 13 4101DX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre X360 15 BL012DX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre X360 15T BL100490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre X360 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Spectre XT490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP SPLIT X2 13 R490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP X360 13 U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP X360 310 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP X360 330 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP X360 350 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 14 14U G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 14 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 14U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 15 15U G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 15 G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 15U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 17 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP Zbook 17 Studio G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 1.58A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 2.5A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 20V 2.05A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 3.33A Đạn219,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 3.33A Kim Nhỏ219,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 3.5A219,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 3.5A Kim Lớn219,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 4.62A Kim Nhỏ219,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 4.74A Kim Lớn219,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 4.74A Kim Nhỏ219,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop HP 7.89A219,00006-12 ThángGiảm 3-20%