Bảng Giá SSD Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 11T740-GH30K1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 11T740-GH50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 13Z940-G.AT5SA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 13Z940-G.AT7WA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 13Z940-GH5BK1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 13Z940-GT30K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 13Z940-GT3HK1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 13ZD940790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG 14U530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG Aurora Xnote S430790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG Aurora Xnote S5301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG E500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG GX50K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG GX5GK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG GX5SK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG GX70K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG KX50K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG P220790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG P300790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG UT50K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG Xnote N4501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G LG Xnote Z450890,00006-12 ThángGiảm 3-20%