Bảng Giá SSD Laptop MSI

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR42790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR4201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR43 6M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR460790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR61890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR640890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR700-012US790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR72 6M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX420790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX480890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61 2QC1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61-2PF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61-2PF - 1434 XVN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61-2QF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 2QD1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 6QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 6QL1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 7QL1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX626QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX627QL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX70 2OD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX700-020US790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX700-053US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX70-2PF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX72 6QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX72 6QL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX72 7QL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI E7235-295US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX460-037XVN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX460X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX460X-003VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX4651,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX400790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX400-069XVN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX400-1481890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX600MX-0113790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE40 2PC790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE601,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60 Apache1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE600790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60-2PC Apache890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60-2PL Apache790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60-2QD Apache790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE6031,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE62 2QC890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE72MVR 7RG1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE72VR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE72VR 6RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE72VR 7RF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE73 8RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE73VR 7RE1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE73VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GF62VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GF72VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL62MVR 7REX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL62MVR 7RFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL62VR 7RFX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL63 8RC1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL63 8RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL638RC790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL72M 7RDX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL72M 7REX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL72VR 7RFX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GL73 8RC890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GP60890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GP72VR 6RF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GP72VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GP72VR 7RFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GP73 8RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GS70 6QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GS70 6QE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GS70 STEALTH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GS72 6QE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GS73 7RE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GS73VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GS73VR 7RG1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT60 2PC790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT60 2PE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT60 2QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT60 2QE1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT62VR 7RE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT6401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT640-1656790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT70 2QD1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT70 DOMINATOR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT70 DRAGON890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT72890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT73VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT75 8RF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT75 8RG TITAN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT75 TITAN 8RG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT75VR 7RE1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT75VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT80-2QD 2371,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT80S 6QD1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT83 8RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT83VR 6RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT83VR 6RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT83VR 7RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GT83VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GV62 7RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GV62 7RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GV62VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GV72 7RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GV72 7RE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GV72VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GX60 Destroyer790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GX620790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GX630790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GX633790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GX680 FHD1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GX740790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI MS1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI PE706QE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI PE72 7RD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI PE72 7RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI PL60 7RD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI PL62 7RC790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI PL62 7RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI U140790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WE62 7RJX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WE72 7RJ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WE72 7RJX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WS60 7RJ2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WS63 7RK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WS63 7RK1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WS63VR 7RL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WT72 6QM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WT72 6QN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WT73VR 7RM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WT73VR 7RM1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI WT73VR 7RM2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI X340790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI X400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%